Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Van torenvalkkast tot torenvalkkuiken

Succesverhalen op ecologisch ingerichte bedrijventerreinen, wie houdt er niet van?!

Biodiversiteit op bedrijventerrein

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Vaak kennen we bedrijventerreinen als lelijke, saaie omgevingen zonder enig groen, met uitzondering van een eenzaam grassprietje in een ecologische woestijn. Toch hoeven deze terreinen niet altijd even kleurloos te zijn! Zo tonen kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen (bijvoorbeeld visueel mooiere gebouwen) een positief beeld aan klanten, is het beheer van zulke terreinen vaak goedkoper dan conventioneel beheer, en is het simpelweg ook gezonder en prettiger voor de werknemers.

Biodiversiteit rond bedrijven verhogen hoeft niet moeilijk of duur te zijn; enkele eenmalige, eenvoudige maatregelen kunnen het ontwikkelen van waardevolle biodiversiteit in een stroomversnelling brengen. Zo kan er makkelijk geopteerd worden voor het behoud van enkele bomen, het aanleggen van bloemrijke graslanden, of zelfs voor een eenvoudig moestuintje waar werknemers een gezond vieruurtje kunnen plukken.

Om de biodiversiteit rond bedrijven te stimuleren hebben torenvalken een goede invloed

Keuze voor torenvalkkasten?

Blijkbaar maakt een waardevolle natuurlijke omgeving een bedrijf niet enkel aantrekkelijker voor werknemers en voor klanten, maar ook voor… torenvalken!? Tijdens één van onze terreinbezoeken gebruikten we onze eigen haviks valkenogen om een torenvalk te spotten in de verte. Een torenvalk is herkenbaar als een kleine roofvogel (31 – 37 cm, spanwijdte 68 – 78 cm) met een kenmerkende roodbruine rug.

Het silhouet van de herkenbare lange staart steekt uit tijdens de vlucht. Torenvalken komen wijd verspreid voor: vaak aan de rand van weilanden, maar evenzeer bij bossen en in steden. Na het samenleggen van informatie over leefgebied en omgeving van het terrein, werd er geopteerd om een torenvalkkast te installeren op het betrokken bedrijf. Wie niet waagt, niet wint!

Torenvalkkast op het bedrijventerrein komt de biodiversiteit ten goede

Valkuilen

Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de bevestiging van torenvalkkasten. Best wordt deze opgehangen door specialisten omdat er aan verschillende factoren voldaan moet worden om het broedsucces effectief te vergroten. Zo is het belangrijk dat de nestkast voldoende hoog bevestigd wordt zodat er genoeg ruimte is om uit te vliegen.

Deze kast dient ook vrij uitzicht te hebben over (half)open landschappen, opdat de torenvalk met zijn scherpe blik ongehinderd naar voedsel op de grond kan speuren, zoals muizen. Aangezien de torenvalk graag een ‘room with a view’ heeft, is het belangrijk om de opening van de kast te richten naar een open weiland, akkerland of braakliggende grond. In de kast zelf is een laagje bosgrond op de bodem reeds voldoende. De torenvalk stelt weinig eisen aan zijn suite.

Torenvalken dragen bij tot de biodiversiteit in de omgeving

Succes!

Tijdens een van onze BREEAM-projecten, uitgevoerd bij XPO Logistics (Cordeel Group) in het zuiden van Limburg, heeft het ophangen van torenvalkkasten op een bedrijventerrein geleid tot een mooi verhaal over het broedsucces van torenvalken.

Na enkele maanden was het zover! Hoewel er bij het bedrijf initieel sceptisch gekeken werd naar het ophangen van torenvalkkasten, kregen we tijdens een tweede terreinbezoek te horen dat er een koppeltje torenvalken ingetrokken waren! En dit was niet alles- er werden ook minstens vier eieren vastgesteld in de kast… wordt vervolgd!

Conclusie

Zo zie je maar weer, zelfs als je wat sceptisch tegenover bepaalde aanbevelingen staat, kan een mooi eindresultaat verkregen worden. Of je nu graag een mooi bloemenperk aanlegt, een picknickplaats voor werknemers of zelfs een torenvalkkast, het zal je bedrijf én de biodiversiteit ten goede komen. En wie houdt er niet van om tijdens een saaie meeting een mooi uitzicht te hebben?

Opteer voor een torenvalkkast (en houd de muizenpopulatie in de omgeving van je bedrijf onder controle)!

Meer info nodig?

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.