Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.
ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

MER & Impactstudies

Wij helpen om jouw milieueffecten in kaart te brengen.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. Marijke Wouters

Onze expert in MER en Impactstudies

Marijke Wouters Milieuadviseur

Waarom ECOSCAN?

ECOSCAN heeft sinds 2007 ervaring met milieueffectenrapportage, dit binnen verschillende sectoren over gans Vlaanderen. Hierbij worden evoluties in methodiek en beleid nauw opgevolgd, zodat onze rapporten steeds opgemaakt worden rekening houdend met de binnen Vlaanderen van toepassing zijnde methodiek en regelgevende kaders. Indien blijkt dat er aanzienlijke effecten op de omgeving verwacht worden, zoeken wij samen met de klant naar gepaste oplossingen. Door onze flexibiliteit, nauw overleg met opdrachtgever en overheid en expertise trachten we samen het project mogelijk te maken, met respect voor het milieu. Binnen ECOSCAN zijn verschillende erkende MER-deskundigen (biodiversiteit, mens-gezondheid en lucht) en erkende MER-coördinatoren aanwezig. Daarnaast hebben we een ruim netwerk waardoor we waar nodig, andere MER-deskundigen en experten kunnen inschakelen.

De impact van bedrijven op de woonomgeving wordt geëvalueerd in een milieueffectrapport of ontheffing

MER & ontheffing

Om de milieueffecten van uw project of plan in kaart te brengen, gebeurt een milieueffectenrapportage. Tijdens dit onderzoek worden de verwachte effecten op verschillende milieu-compartimenten onderzocht. De rapportage kent verschillende gradaties, afhankelijk van de vergunningsplichtige rubrieken, omvang en ligging van het project. Er kan momenteel een onderscheid gemaakt worden tussen een m.e.r-screening (lichtste vorm), een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de MER-plicht (MER-ontheffing) en een milieueffectenrapport (MER) (zwaarste vorm). Welk type milieueffectenrapportage uitgevoerd dient te worden voor uw plan of project wordt bepaald door het MER-besluit (2004). De rapporten zijn beslissingsondersteunende documenten bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Deze rapporten nemen bijgevolg geen beslissing, maar brengen enkel de te verwachten milieueffecten in kaart en doen waar nodig voorstellen om effecten te milderen. Door ECOSCAN kan de coördinatie opgenomen worden. Ook uitwerking van afzonderlijke disciplines binnen deze rapporten is mogelijk.

Vraag een MER aan
Modellering geur impact met ISC model

Geurstudie en (stik)stof-impactstudie

Naast de MER en ontheffing, kunnen we geurstudies, impactstudies met betrekking tot stikstof (in het kader van de PAS, modellering en aftoetsing NH3 en NOX) en stof aanleveren. Hiervoor hebben we de nodige ervaring en expertise. Ook mogelijke verzurende effecten (door SO2, NOx en NH3) kunnen besproken worden.

Vraag een studie aan

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.