Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.
ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Eco-impact

De link tussen milieu & gezondheid.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. Marjan Speelmans

Your expert

Marjan Speelmans Milieuadviseur

Waarom ECOSCAN?

Wil je de invloed van jouw activiteit op de kwaliteit van de leefomgeving opvolgen, dan kan je bij ons terecht. Eco-impact vormt de link tussen milieu & gezondheid. Op basis van een grondige analyse van jouw project, stellen we een op maat gemaakt pakket van bio-indicatoren samen die het mogelijk maakt om de mogelijke invloed van jouw project/activiteit on-site en in de directe omgeving op te volgen.

Vraag een Eco-impact studie aan
Logo eco impact

Wat is het doel van Eco-impact?

Eco-impact is gespecialiseerd in het meten van de kwaliteit van het leefmilieu, meer bepaald de kwaliteit van de lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater, met als doelstelling mogelijke gezondheidsrisico’s in te schatten. Naast de metingen op de traditionele manier, maakt Eco-impact tevens gebruik van diverse (bio)indicatoren zoals (korst)mossen, hogere planten en bijen. Dergelijke monitoring kan een belangrijke rol spelen bij tal van processen. Bijvoorbeeld bij effectbepaling in het kader van plan- of project-MER, bij het verlenen van een vergunning van vervuilende activiteiten of voor ad hoc opvolging van accidentele vervuiling.

Korstmossen worden ingezet voor biomonitoring rond bedrijven.

Wie kunnen we ondersteunen met Eco-impact?

De diensten van Eco-impact staan aldus ter beschikking voor begeleiding van bedrijven, overheden en inwoners, die een opvolging wensen van het leefmilieu en de impact op gezondheid willen kennen. (Bio)monitoring met Eco-impact zorgt voor beter begrijpbare en meer toegankelijke meetcampagnes voor het grote publiek en is bovendien minder kostelijk dan de traditionele metingen.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.