Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.
ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Onze Cases

Bij het doornemen van onderstaande cases, hopen we een beeld te scheppen welke uitdagingen wij aangaan. Wie weet kunnen wij ook voor jouw iets betekenen.

Ammoniak emissie
augustus 2022

Een vliegend labo voor stikstofdepositie op natuur?

Een bedrijf kan stikstof uitstoten, maar in welke mate komt dit terecht op de omliggende natuur? Tijdens één van onze projecten hebben we op een unieke manier onze expertises gecombineerd om dit te bepalen!

Bekijk de case