Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

ecoscan_bg_light Created with Sketch. ecoscan_bg_light Created with Sketch.

Een vliegend labo voor stikstofdepositie op natuur?

Een bedrijf kan stikstof uitstoten, maar in welke mate komt dit terecht op de omliggende natuur?

De door bedrijven uitgestoten stikstof komt uiteindelijk in de natuur terecht

Wat doet stikstof met natuur?

Hoewel stikstof een essentieel element is in de nutriëntenkringloop van planten, geldt ook hier: overdaad schaadt! Te veel stikstof zorgt ervoor dat bepaalde planten zullen overheersen en andere soorten zullen verdringen. Dit zorgt voor een verlaging van de biodiversiteit.

Er komen niet alleen minder soorten planten voor, maar ook minder dieren. Veel dieren zijn namelijk afhankelijk van heel specifieke plantensoorten. Dus, om te weten in welke mate een project de natuur beïnvloedt door de stikstofuitstoot, is er maar één manier: meten is weten! En waarom geen gebruik maken van de meest moderne technologie?

Kaart impact modellering

Hoe hebben wij het aangepakt?

Om te weten wat de invloed is van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Gent op de naastliggende natuur – het prachtige natuurgebied de Bourgoyen – hebben we een nieuwe, innovatieve techniek toegepast. Aan de hand van ons ‘flying lab’, een mini-labo dat onder een drone bevestigd wordt, werden metingen uitgevoerd ter hoogte van de installatie.

Door de drone over de site te laten vliegen, kon opgemeten worden hoeveel stikstof de lucht in gaat door activiteiten op het terrein. Met deze gegevens is dan een modelberekening gebeurd, om te bepalen hoeveel stikstof terecht komt in de omgeving. Aan de hand van de natuurtypen die binnen de Bourgoyen voorkomen, werd dan bepaald of deze depositie van stikstof al dan niet een probleem vormt.

Drone met labo voor emissiemetingen

Waarom is dit zo bijzonder?

Dat het een bijzondere techniek is, dat is zeker! Door ons ‘flying lab’ kunnen heel specifieke metingen gebeuren, die dan in het model kunnen verwerkt worden. Door een analyse van de modelresultaten en de omliggende natuurwaarden, kan nagegaan worden wat de invloed is op de natuur.

En kan gekeken worden of het niet wat moet minderen. Dit maakt dat het een hands-on techniek is, op maat van de site! Nog nooit werden de effecten zo site-specifiek bepaald. En in deze techniek wordt de expertise en kennis van ECOSCAN en OLFASCAN gebundeld!

En in de toekomst?

Ook in de toekomst kan deze techniek ingezet worden. Want stikstof is er momenteel te veel, en we moeten de kraan dichtdraaien. Maar om te weten waar we welke kraan moeten dichtdraaien, zijn dergelijke studies uiterst relevant. Nog zeer veel mogelijkheden dus!

We geven je graag meer info! Heb je vragen over ons ‘flying lab’? neem contact op met Niels. Voor vragen over de invloed van stikstof op natuur kan je terecht bij Marie-Alix.

Hoe kunnen wij helpen?

Zit je met vragen omtrent milieu- of natuurrapporten? Wij zijn via onderstaande kanalen bereikbaar of laat een bericht na op onze contactpagina.